EM KIM CHI 02513968054 Xã Bắc Sơn, trảng bom đồng nai